W ramach realizacji zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U 2020 r. poz. 1062) uprzejmie informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest w posiadaniu środków alternatywnego dostępu zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dla osób słabosłyszących jest dostępna pętla indukcyjna umożliwiająca wzmocnienie sygnału przy rozmowie z pracownikiem.

Dla osób głuchych i słabosłyszących – dostępny jest INFOKIOSK z opcją nawiązania  wideorozmowy w czasie rzeczywistym z tłumaczem polskiego języka migowego PJM.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – na poziomie „0” budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest możliwość wjechania wózkiem oraz poruszania się w zakresie 360 stopni, INFOKIOSK umożliwia podejście wózkiem pod ekran dotykowy w celu wydruku dokumentów, obejrzenia filmów instruktażowych, wyszukania rejonów pracowników socjalnych, znalezienia danych kontaktowych, nawiązania połączenia z tłumaczem polskiego języka migowego PJM. Z poziomu INFOKIOSKU możliwy jest dostęp do wydruku wszystkich wniosków świadczeń wypłacanych przez MOPS oraz wniosków ze strony internetowej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

Dla osób niewidomych jest możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

Dodatkowo została zmodyfikowana strona internetowa, która spełnia wymogi dostępności (według standardu WCAG 2.1) dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poza możliwością zmiany kontrastu i wyboru wielkości czcionki została dodana funkcjonalna wyszukiwarka rejonów pracy socjalnej, mapa serwisu oraz możliwość odczytania na głos zawartości strony za pomocą wtyczek do popularnych przeglądarek internetowych.