Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z załącznikami
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Deklaracja o wysokości dochodów
Oświadczenie o wszczęciu postępowania
Oświadczenie
Zaświadczenie o dochodzie
Dane uzupełniające
Wykaz opłat za mieszkanie – najem i użyczenie

Oświadczenie o zmianie rachunku bankowego
Rachunek bankowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia „Czyste powietrze”
Czyste powietrze

Dokumenty dotyczące rekrutacji
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
Kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie

Dokumenty działu pomocy środowiskowej
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Protokół z ustnego zgłoszenia
Oświadczenie o stanie majątkowym

Wniosek – Miński Bon Malucha
Wniosek Bon Malucha
Zaświadczenie

Wniosek o dopłaty do czynszu
Wniosek o dopłaty do czynszu

Wniosek świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
Wniosek dotyczący świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania obywatelom Ukrainy

Klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna RODO

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT

Wnioski o zmianę dopłaty do czynszu

Wniosek o przeliczenie dopłaty art. 27

Wniosek o przeliczenie dopłaty art. 33

V.”Nowe” Świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2024 R. (wzór wniosku obowiązujący od 1 stycznia 2024 r.)

VI. „Stare” świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 r.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH DO 31 GRUDNIA 2023 r. (wzór wniosku obowiązujący od 1 stycznia 2024 r.)

Dodatek osłonowy 2024

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

Wniosek o refundację 2024

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT 2024 r