Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z załącznikami
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Deklaracja o wysokości dochodów
Oświadczenie o wszczęciu postępowania
Oświadczenie
Zaświadczenie o dochodzie
Dane uzupełniające
Wykaz opłat za mieszkanie – najem i użyczenie

Oświadczenie o zmianie rachunku bankowego
Rachunek bankowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia „Czyste powietrze”
Czyste powietrze

Dokumenty dotyczące rekrutacji
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
Kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie

Dokumenty działu pomocy środowiskowej
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Protokół z ustnego zgłoszenia
Oświadczenie o stanie majątkowym

Wniosek – Miński Bon Malucha
Wniosek Bon Malucha
Zaświadczenie

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego
Wniosek dodatek osłonowy

Wniosek o dopłaty do czynszu
Wniosek o dopłaty do czynszu

Wniosek świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
Wniosek dotyczący świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania obywatelom Ukrainy

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego
Wniosek o wyplatę dodatku elektrycznego.pdf

Klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna RODO

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT