Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim


05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail: 

mops@mopsmm.pl
dyrektor@mopsmm.pl

 

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej  w Mińsku Mazowieckim

mgr Elżbieta  Kowalik – Wirowska        
 Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg
 i wniosków codziennie w godzinach od 9.00 do 11.00