Dodatek osłonowy

sty 4, 2022

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

* Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek w terminie od 1 stycznia do 31 października 2022 roku.

W przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy do 31 stycznia 2022 r. wypłata przyznanego świadczenia zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Dodatek osłonowy przyznany na podstawie wniosku złożonego od 1 lutego do 31 października 2022 r. zostanie wypłacony jednorazowo do 2 grudnia 2022 r.

Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w zakładce druki do pobrania