Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje 

o prowadzonym naborze wniosków

w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program w Mińsku Mazowieckim realizowany będzie w dwóch formach:

  1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  2. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

2. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 kierowany jest do członków rodzin lub

opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad :

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, niekorzystających z innych form usług w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej

w tym:

  • usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny

z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Zofia Zawadka

Marta Bigda

pod nr telefonu

25 758 00 46

881 718 310

881 718 415

Liczba uczestników Programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022” ograniczona!!!