INFORMACJA
Przedstawiciele Migam.org i www.pracabezbarier.eu, organizacji wspierających społeczność niesłyszących, informują o nowym projekcie wsparcia dla osób z dysfunkcją słuchu w ubieganiu się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.
Celem organizacji jest ułatwienie dostępu do środków na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i zmianę źródeł ogrzewania.
Oferują indywidualną asystę w procesie składania wniosków, w tym pomoc w zrozumieniu wymagań programu, doradztwo technologiczne oraz wsparcie w przygotowaniu wniosków.
Więcej informacji pod numerem telefonu 668324288