„Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z klubem fitness Fit&Joy w okresie 10.07.2023 r. – 14.07.2023r zrealizował projekt socjalny „Wakacje z Fit&Joy” finansowany ze środków pozyskanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2025 . W projekcie udział wzięło 18 dzieci z terenu miasta Mińsk Mazowiecki. W trakcie trwania projektu dzieci uczestniczyły w zajęciach rekreacyjno-sportowych, w zabawach z językiem niemieckim, dzieci skorzystały również z wyjścia do kina na seans animacyjny i na basen. W trakcie trwania projektu uczestnicy mieli zapewnione drugie śniadanie i obiad.”

+6

Wyświetl statystyki i reklamy

Promuj post

Wszystkie reakcje:

44