MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

ogłasza nabór do Klubu Integracji Społecznej „Aktywni”

mający na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej poprzez umożliwienie dostępu do aktywnych form integracji społecznej.


Uczestnicy i Uczestniczki Klubu skorzystają z następujących form wsparcia:

· Cykl warsztatów:

  • trening intrapersonalny,
  • trening motywacyjny,
  • trening kompetencji społecznych,
  • trening kompetencji zawodowych,

· Poradnictwo indywidualne – psychologiczne,

· Wyjazdowe warsztaty aktywizacyjno – integracyjne do podmiotów ekonomii społecznej,

· Kurs obsługi komputera,

· Praca socjalna,

· Prace społecznie – użyteczne.

Jesteś klientem pomocy społecznej i chcesz zmienić swoje życie na lepsze?
Zgłoś się do Klubu Integracji Społecznej !

REKRUTACJA TRWA OD 2 MAJA 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa można uzyskać pod numerem telefonu:
25 758 22 24 w. 21, 25 756 32 39 oraz na adres e-mail: kis@mopsmm.pl