W dniu 3 czerwca 2016 r. odbyła się wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej „Węgrowianka” w Węgrowie. Uczestnikami byli beneficjenci Klubu Integracji Społecznej „Aktywni” oraz przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.

Prezes spółdzielni – Pani Aneta Salamon zaprezentowała działalność Spółdzielni, historię jej powstania oraz jej podstawowy cel jakim jest społeczna reintegracja osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Wizyta studyjna jest jedną z najlepszych form praktycznego poznania funkcjonowania spółdzielni socjalnej, daje możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu praktycznego funkcjonowania spółdzielni, która jest wyjątkowo pomocna w uzyskaniu odpowiedniego przygotowania do prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego na otwartym rynku.

Doświadczenia zdobyte podczas wizyty niewątpliwie pozwolą usystematyzować wiedzę na temat prowadzenia przedsiębiorstw społecznych, a przede wszystkim skonfrontować posiadaną wiedzę teoretyczną z praktycznymi aspektami funkcjonowania takich jednostek.