PORADNIA DLA RODZINY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa”

Zaprasza wszystkich rodziców, którzy:

• potrzebują pomocy i wsparcia w wychowaniu i rozwoju swojego dziecka,
• chcą zwiększyć umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych – rodzica, małżonka, partnera,
• chcą nabyć umiejętności umożliwiające samodzielne rozwiązywanie problemów oraz konfliktów rodzinnych,

do skorzystania z bezpłatnych, indywidualnych konsultacji

w ramach, których oferujemy poradnictwo:

• psychologiczne- psycholog mgr Anna Walewska
• pedagogiczne- pedagog mgr Karolina Możdżonek
• prawne – adwokat Dorota Piątkowska
• logopedyczne- logopeda mgr Anna Samulik
• wychowawcze- psycholog mgr Milena Pyrzanowka

Konsultacje realizowane są w ramach projektu
„PUNKT WSPARCIA DZIECKA I RODZINY- EDYCJA III”,
który jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dyżury specjalistów odbywają się
w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny
ul. Piłsudskiego 24

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem!