W dniu 24 czerwca 2021 r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim po raz kolejny przy wsparciu Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kędzieraku, rozwozili paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2021 współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020 (FEAD).
Wydano łącznie 3689,56 kg żywności (460 paczek) oraz rozwieziono przy wsparciu Ochotniczej Straży Pożarnej 61 paczek.