Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” prowadzi projekt „Nowe życie” zapewnia indywidualne przygotowanie skazanych do readaptacji oraz powrotu do współczesnej rzeczywistości poprzez zapewnienie pomocy socjalnej, psychologicznej oraz prawnej skazanym po opuszczeniu jednostek penitencjarnych.

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Ośrodkiem Readaptacji Społecznej „Dom Patronatu” ul. Drwęcka 14, 04-393 Warszawa, tel. (22) 813 22 15