Taki tytuł nosi kampania społeczna, która została zrealizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz członków Zespołu Monitorującego realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2017 – 2020.
Kampania jest kolejnym naszym krokiem do walki z przemocą. Głównym celem kampanii jest podnoszenie świadomości społecznej i wiedzy o przejawach przemocy w rodzinie oraz promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego.
A akcję włączyli się:
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Pan Marcin Jakubowski
Zastępca Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
Pani Eliza Bujalska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Mińsku Mazowieckim
Pani Elżbieta Kowalik – Wirowska
Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim
starszy aspirant Marcin Zagórski,
inni przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w Mińsku Mazowieckim oraz mieszkańcy miasta.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wsparcie oraz udział w kampanii!