Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z klubem fitness  Fit&Joy w okresie 15.01.2024 r. – 19.01.2024 r. zrealizował projekt socjalny „Ferie zimowe Fit&Joy- edycja II” finansowany ze środków otrzymanych od Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W projekcie udział wzięło 20 dzieci
z terenu miasta Mińsk Mazowiecki.

Podczas ferii zimowych z Fit&Joy dzieci uczestniczyły w zajęciach rekreacyjno-sportowych, zajęciach manualnych i kreatywnych, skorzystały również z wyjścia do kina na seans animacyjny i na basen. W trakcie realizacji projektu dzieci miały zapewnione drugie śniadanie i obiad. Na zakończenie wspólnych ferii zimowych w Fit&Joy odbył się bal karnawałowy.

Realizatorom i uczestnikom serdecznie dziękujemy!