PRACOWNIA ROZWOJU „KALEJDOSKOP” W OTWOCKU

      Wizyta studyjna jest jedną z najlepszych form praktycznego poznania funkcjonowania spółdzielni socjalnej, która jest wyjątkowo pomocna w uzyskaniu odpowiedniego przygotowania do prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego na otwartym rynku pracy. Wychodząc naprzeciw potrzebie zdobycia praktycznej wiedzy
z tego zakresu w dniu 11 października 2023 r. zorganizowana została wizyta studyjna
w Spółdzielni Socjalnej Pracownia Rozwoju „Kalejdoskop” w Otwocku.

            Pani Prezes Małgorzata Cofała zaprezentowała nam działalność z powodzeniem funkcjonującej na terenie Otwocka spółdzielni, która prowadzi przedszkole i żłobek dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Uczestnicy mieli możliwość poznania okoliczności powstania placówki, specyfiki prowadzonej działalności, identyfikowanych problemów związanych z prowadzoną działalnością, osób zatrudnionych, podejmowanych działań,
a także ewentualnych planów związanych z rozwojem działalności.

            Celem organizacji wizyty studyjnej było zapoznanie uczestników z działalnością podmiotów ekonomii społecznej, prezentacja dobrych praktyk z zakresu aktywnej integracji i ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości społecznej, wymiana doświadczeń, budowanie potencjału, nabywanie dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz społeczności lokalnej.

            Zdobyte doświadczenia niewątpliwie pozwolą usystematyzować wiedzę na temat prowadzenia przedsiębiorstw społecznych, a przede wszystkim na skonfrontowanie posiadanej wiedzy teoretycznej z praktycznymi aspektami funkcjonowania takich jednostek.