Edukacja prawna – poradnik:

Czym jest ubezwłasnowolnienie, w jakich sytuacjach jest ono uzasadnione, kto może wystąpić z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie i jakie będzie miał prawa i obowiązki, jeśli zostanie powołany do ochrony interesów osoby ubezwłasnowolnionej?

 Zapraszamy do lektury poradnika, który w przystępnej formie wyjaśnia sytuację osób pozbawionych zdolności do czynności prawnych i sytuację osób powołanych do ochrony ich interesów.

 Poradnik został przygotowany przez Fundację Inter Vivos, która w 2023 r. prowadzi edukację prawną w powiecie mińskim.

 Poradnik dostępny jest na stronie internetowej w tym miejscu: