Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej realizując uchwałę Zarządu Województwa Mazowieckiego, rozpisało wstępny nabór deklaracji do realizacji projektu niekonkurencyjnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, pod nazwą  „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”.

Wstępnie planujemy udział 400 uczestników z terenu miasta Mińsk Mazowiecki.

             Głównym założeniem projektu jest utworzenie systemu świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, które ukończyły 60 rok życia, w miejscu ich zamieszkania w postaci usług opiekuńczych, pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego dla 1046 mieszkańców Mazowsza.

Zakres wsparcia będzie obejmował pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności codziennych m.in. dokonywanie zakupów, przygotowywanie i podawanie posiłków, wykonywanie prostych prac porządkowych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i medycznych, który będzie ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika  projektu. W ramach projektu zaplanowano sfinansowanie średnio 432 godziny usług dla jednego uczestnika.

              W projekcie nie będą mogły wziąć udziału osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu miały przyznane usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez gminę.

               Uzupełnieniem systemu usług będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii w opiece na odległość, czyli teleopieka. Usługa ta umożliwi osobom samotnym, 

o ograniczonej samodzielności pozostanie w środowisku i miejscu zamieszkania. Tą usługą  chcemy objąć około 350 osób starszych.

Planowany okres realizacji projektu to 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2027 r.

Wszystkich zainteresowanych w wieku 60+ będących mieszkańcami Mińska Mazowieckiego

prosimy o kontakt pod numerem telefonu 25 758 17 70 w godzinach pracy ośrodka,

lub na adres e-mail: dyrektor@mopsmm.pl.

Zapraszam do udziału w projekcie.

                                                                                               Elżbieta Kowalik – Wirowska

                                                                                               Dyrektor

                                                                                               Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej