Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim mający swoją siedzibę przy ul. Kościuszki 25A wydaje Seniorom 60+, zamieszkałym na terenie miasta Mińsk Mazowiecki Ogólnopolską Kartę Seniora.

Wypełniony i podpisany przez Seniora Formularz zgłoszeniowy dla uczestników programu „Ogólnopolska Karta Seniora” należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim albo wypełnić go osobiście na miejscu w Ośrodku wraz z pracownikiem. Przed wydaniem karty należy okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Miejsce wydawania karty: Biuro Obsługi Interesanta (na parterze) w godzinach pracy Ośrodka, tj.

poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 8.00 – 16.00

środy w godz. 8.00 – 17.00

piątki w godz. 8.00 – 15.00

Pełna lista firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora, również tych działających w Mińsku Mazowieckim, znajduje się tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem promującym Miasto Mińsk Mazowiecki na stronie internetowej www.glosseniora.pl – dostępnym tutaj