Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w okresie lipiec – sierpień 2023 r. zaprasza do udziału w autorskim projekcie :

LATO SENIORA – edycja VI

Projekt będący kontynuacją poprzednich jest skierowany do osób w wieku 60+ z terenu

Miasta Mińsk Mazowiecki chcących w sposób aktywny i twórczy spędzić swój czas wolny.

Głównym celem projektu jest utrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej seniorów,  a także budowanie

więzi międzyludzkich, integrowanie środowiska ludzi starszych, niezależnie od wieku i wykształcenia.

W projekcie zaplanowane są działania odbywające się 1 raz w tygodniu:

  • Zajęcia rekreacyjno – sportowe – „Nordic Walking”
  • Gimnastyka z elementami rehabilitacji – „Zdrowy kręgosłup”

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 25 A.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu:

25 758 00 46 25 758 22 24 wew. 22, 24 

Spędź z nami lato !!!