Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku mazowieckiim z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy Bankiem Żywności w Siedlcach realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny),
 • mleczne (mleko UHT),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały),
 • tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 14 752 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 377 ton żywności;

o 50 967 paczek żywnościowych;

o 900 posiłków;

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 494 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  60 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

 • żywieniowo dietetycznych – 29 spotkań dla 237 uczestników
  • kulinarnych – 30 spotkań dla 247 uczestników
   • niemarnowania żywności – 1 spotkań dla 10 uczestników