Od 11 kwietnia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim będzie przyjmował wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim  ul. Kościuszki 25A lub jako załącznik do pisma ogólnego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości  40 zł za osobę dziennie za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia złożenia.