„STOP przemocy ” działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim
ul. Kościuszki 25A 
tel. 25 758 22 24
e-mail: mops@mopsmm.pl 
oferuje: 
Poradnictwo medyczne
Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Poradnictwo prawne
Poradnictwo psychologiczne 
Poradnictwo rodzinne
Porady i konsultacje są bezpłatne.