Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 marca 2018 r. rozpoczyna realizację prac społecznie użytecznych.

Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne wykonywane są na terenie gminy w miejscu zamieszkania lub pobytu bezrobotnego w wymiarze do 10 godzin tygodniowo (40 godzin miesięcznie) za wynagrodzeniem 8,10 zł za każdą godzinę pracy. Prace będą trwały w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i będzie je wykonywało 15 osób w lokalnych instytucjach:

  1. Muzeum Ziemi Mińskiej.
  2. Miejskim Domu Kultury.
  3. Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
  4. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 25 A pokój nr 3 II piętro, oraz pokój nr 5 III piętro.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 marca 2018 r. rozpoczyna realizację prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne wykonywane są na terenie gminy w miejscu zamieszkania lub pobytu bezrobotnego w wymiarze do 10 godzin tygodniowo (40 godzin miesięcznie) za wynagrodzeniem 8,10 zł za każdą godzinę pracy. Prace będą trwały w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i będzie je wykonywało 15 osób w lokalnych instytucjach:

  1. Muzeum Ziemi Mińskiej.
  2. Miejskim Domu Kultury.
  3. Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
  4. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 25 A pokój nr 3 II piętro, oraz pokój nr 5 III piętro.