W dniu 18.03.2020 r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim we współpracy

z Ochotniczą Strażą Pożarną z Mińska Mazowieckiego

rozpoczęli 3 dniową akcję wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących z terenu naszego miasta

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 (FEAD).

Łącznie przez okres 3 dni planowane jest dostarczenie paczek żywnościowych

o łącznej wadze 43100 kg dla 450 osób.