Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

uprzejmie informuje osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy

żywnościowej, że w miesiącu maju 2020 r. będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 (FEAD)

według poniższego harmonogramu w dniach:

20.05.2020 r. w godzinach 10:00 – 11:00

Rejon pracy socjalnej nr 6

Rejon pracy socjalnej nr 12

21.05.2020 r. w godzinach 10:00 – 11:00

Rejon pracy socjalnej nr 1

Rejon pracy socjalnej nr 9

22.05.2020 r. w godzinach 10:00 – 11:00

Rejon pracy socjalnej nr 2

Rejon pracy socjalnej nr 5

25.05.2020 r. w godzinach 10:00 – 11:00

Rejon pracy socjalnej nr 3

Rejon pracy socjalnej nr 11

26.05.2020 r. w godzinach 10:00 – 11:00

Rejon pracy socjalnej nr 4

Rejon pracy socjalnej nr 8

27.05.2020 r. w godzinach 10:00 – 11:00

Rejon pracy socjalnej nr 7

Rejon pracy socjalnej nr 10

w magazynie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów przy ul. Piłsudskiego 27 w Mińsku Mazowieckim.