Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

uprzejmie informuje osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy

żywnościowej, że w miesiącu lipcu 2020 r. będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 (FEAD) według poniższego harmonogramu w dniach:

1 lipca 2020 r. w godzinach 10:00 – 12:00

Rejon pracy socjalnej nr 1

Rejon pracy socjalnej nr 6

Rejon pracy socjalnej nr 12

2 lipca 2020 r. w godzinach 10:00 – 12:00

Rejon pracy socjalnej nr 2

Rejon pracy socjalnej nr 5

Rejon pracy socjalnej nr 11

3 lipca 2020 r. w godzinach 10:00 – 12:00

Rejon pracy socjalnej nr 3

Rejon pracy socjalnej nr 8

Rejon pracy socjalnej nr 9

6 lipca 2020 r. w godzinach 10:00 – 12:00

Rejon pracy socjalnej nr 4

Rejon pracy socjalnej nr 7

Rejon pracy socjalnej nr 10

w magazynie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

przy ul. Piłsudskiego 27 w Mińsku Mazowieckim.