ePUAP

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim przyjmuje formularze złożone za pośrednictwem platformy ePUAP czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Złożenie podpisu elektronicznego lub podpisanie formularza za pomocą profilu zaufanego sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej zlokalizowanej na platformie ePUAP wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Konto można założyć rejestrując się na stronie: https://epuap.gov.pl/

Szczegółową instrukcję, opisującą również poniższe kroki, znajdą Państwo pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc

Po zalogowaniu niezbędne jest:

  1. Zlokalizowanie formularza udostępnionego na platformie ePUAP
  2. Wypełnienie elektronicznego formularza na stronie ePUAP, bądź dołączenia on-line dokumentu z bezpiecznym podpisem kwalifikowanym.

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, ODT, DOCX, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG , PDF, RAR, ZIP, MP3, MP4, WAV, AVI. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 20 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.

Dostarczanie dokumentów: w godzinach pracy ośrodka do biura obsługi klienta na następujących nośnikach danych: pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0 lub płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Adresy skrytek na ePUAP-ie:

/mopsmm/skrytka

/mopsmm/SkrytkaESP