Ankieta zadowolenia

Szanowni Państwo !

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.
Badanie ankietowe prowadzone jest w związku z działaniami podejmowanymi na rzecz poprawy obsługi klientów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.
Przekazane w ten sposób opinie i uwagi będą bardzo cenne, gdyż pomogą usprawnić i udoskonalić poziom obsługi interesantów w naszym Ośrodku.

Elżbieta Kowalik – Wirowska

Dyrektor MOPS

Cel ankiety:

Ocena pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.

Dziękujemy Państwu za wypełnienie ankiety!