Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  przedstawia projekt Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2023 Miasta Mińsk Mazowiecki.

Opinie oraz uwagi można składać na zamieszczonej poniżej karcie uwag do dnia 17 marca 2023 roku.