Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  przedstawia projekt zmienianej III części Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022 – 2025 poprzez wskazanie mierników poszczególnych celów oraz ram finansowych.

Opinie, komentarze oraz uwagi można składać na zamieszczonej poniżej karcie uwag od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 6 kwietnia 2023 roku.