Zapraszamy do korzystania z poradnika dotyczącego praw osób niepełnosprawnych, przygotowanego przez Fundację Inter Vivos w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w 2023 r.  

Znajdują się w nim odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące przebiegu procedur uzyskiwania orzeczeń o niepełnosprawności, a także uprawnień i ulg, które z tych orzeczeń wynikają.

Poradnik dostępny jest pod zamieszczonym linkiem: 

http://powiatminski.pl/aktualnosc-1920-edukacja_prawna__prawa_osob.html