Informuję o wszczęciu postępowania prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 p.z.p. w trybie podstawowym na usługi pn.: świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/