Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

w okresie czerwiec – wrzesień 2022 r. realizuje Projekt :
WAKACYJNE LATO SENIORA

Zapraszamy seniorów z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki chcących w sposób aktywny i twórczy spędzić swój czas wolny do udziału  w projekcie.

Głównym celem projektu jest podtrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej seniorów, a także budowanie więzi międzyludzkich, integrowanie środowiska ludzi starszych, niezależnie od wieku i wykształcenia.

W projekcie zaplanowane są działania odbywające się 1 – 2 razy w tygodniu:

  • Zajęcia rekreacyjno – sportowe – „Nordic Walking”
  • Gimnastyka z elementami rehabilitacji – „Zdrowy kręgosłup”
  • Ćwiczenia gimnastyczne w basenie

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 25 A.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu:

25 758 22 24 wew. 22, 24;   25 758 00 46.  

Serdecznie zapraszamy !!!