Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w z związku z sytuacją na rynku gazu będzie realizował zadanie przyznawania refundacji opłaconego podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi.

Warunkiem otrzymania tej refundacji jest spełnienie kryterium dochodowego 2100 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Refundacja ta będzie odpowiadać  kwocie podatku VAT  wynikającego z opłaconej faktury potwierdzającej  dostarczanie paliw gazowych od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wniosek o refundację należy złożyć w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu ale nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. Do wniosku należy dołączyć fakturę potwierdzającą dostarczenie paliw gazowych w okresie objętym tym wnioskiem oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT