Miasto Mińsk Mazowiecki przystąpiło do sprzedaży po preferencyjnej cenie węgla dla gospodarstw domowych. Do zakupu preferencyjnego upoważniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Koszt jednej tony węgla dla mieszkańca Mińska Mazowieckiego wyniesie do 2 000 zł.

Maksymalna ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego wynosi:

·         w okresie do 31 grudnia 2022 r.  – 1 500 kg

·         w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. – 1 500 kg

W jaki sposób złożyć wniosek o preferencyjny zakup węgla?

·         Wnioskodawca wypełnia przygotowany wniosek (wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta oraz na stronie www.minsk-maz.pl).

·         Wnioskodawca składa wypełniony wniosek osobiście w pok. 4 w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki lub elektronicznie przez ePUAP /mpopm6144j/skrytka.

·         Dokumenty zostaną zweryfikowane przez pracownika Urzędu Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po pozytywnej weryfikacji wniosku pracownik UM poinformuje wnioskodawcę  telefonicznie lub mailowo o cenie za zamówiony węgiel oraz terminie dokonania zapłaty (w kasie Urzędu Miasta lub na wskazane konto Miasta).

·         Po uiszczeniu należnej opłaty wnioskodawca otrzyma w pok. 4 Urzędu Miasta zaświadczenie  uprawniające do odbioru węgla.

·         Zgłaszając się po odbiór węgla, wnioskodawca winien pamiętać o zabraniu ze sobą zaświadczenia uprawniającego do jego odbioru.

Nie jest świadczona usługa dowozu węgla pod adres domowy i nie będzie on workowany. Konieczny jest własny transport lub skorzystanie we własnym zakresie/na własny koszt  z usług specjalizującej się w tym zakresie firmy.

Dostępność węgla uzależniona jest od spółek Skarbu Państwa, które go dostarczają.