Informacja o naborze

sty 10, 2022

Informujemy, że na stronie BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały umieszczone ogłoszenia o naborze na stanowiska:

Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej – 2 etaty

https://www.biuletyn.abip.pl/mopsmm/komunikat/86577

oraz asystenta rodziny,  na umowę cywilnoprawną w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 0,5 etatu.

https://www.biuletyn.abip.pl/mopsmm/komunikat/86578

Zapraszamy do zapoznania się.