Na prośbę Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2022 r. zamieszczamy Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie działalności gospodarczej WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 10 STYCZNIA 2022 r.