Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży dobiega końca

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie nawiązał współpracę z Fundacją po DRUGIE i przyłączył się do Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Hasło tegorocznej Kampanii 19 dni: „STACJA – EMPATYCZNI- RAZEM MAMY MOC”, miało za zadanie podkreślać jak szczególnie ważna jest wzajemna współpraca i działanie. W ramach Kampanii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez pierwsze 19 dni listopada prowadził telefon zaufania dla mieszkańców miasta, dyżury pełnili psycholog, pracownik socjalny oraz specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rodzicie mieli okazje wziąć udział  w warsztatach pt. „Świadomy Rodzic” a dzieci zaś w warsztatach edukacyjno- plastycznych pt. ”Razem mamy moc!”.