Informujemy, że wnioski na dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych można składać do 30 listopada 2022 r.:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • osobiście w siedzibie MOPS do urny umieszczonej na parterze lub w pokojach nr 1, 2, 4 i 5 na drugim piętrze
  • za pośrednictwem poczty (papierowo).

Kwota dodatku węglowego wynosi 3000 zł. Natomiast wysokość dodatku dla gospodarstw domowych jest zależna od rodzaju stosowanego paliwa i wynosi:

  • 3000 zł pelet drzewny i inny rodzaj biomasy (z wyłączeniem drewna kawałkowego)
  • 1000 zł drewno kawałkowe
  • 500 zł gaz skroplony LPG
  • 2000 zł olej opałowy

Są to świadczenia wypłacane jednorazowo.

W przypadku tych dodatków nie obowiązuje kryterium dochodowe.