W ramach Klubu Integracji Społecznej „Aktywni” w Mińsku Mazowieckim działającego w Ośrodku Pomocy Społecznej w dniu 24 września 2015 r. został zorganizowany wyjazd integracyjno – edukacyjny do Spółdzielni Socjalnej „Relaksownia” w Siedlcach oraz Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej.

Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej, możliwość zapoznania się z praktyczną działalnością podmiotów ekonomii społecznej, a także była możliwość rozmów i konsultacji. Wyjazd studyjny służył pokazaniu praktycznej strony działalności spółdzielni socjalnych, właściwego planowania i realizacji przedsięwzięć w oparciu o lokalne zasoby. Był także zachętą do inicjatyw i pomysłów na dalszy rozwój.

Następnym punktem programu była wizyta w Zakładzie Aktywności Zawodowej, gdzie uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem i głównymi założeniami placówki, która umożliwia niepełnosprawnym rozwój i aktywność zawodową.