Klub Integracji Społecznej „Aktywni” po krótkiej przerwie spowodowanej koniecznością rozliczenia prjektu „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim” rozpoczyna swoją działalność w ramach ośrodka pomocy społecznej oferując: poradnictwo psychologiczne oraz doradztwo zawodowe, które odbywać się będzie według poniższego harmonogramu. Wszystkich informacji udzielają Koordynator KIS – pani Justyna Zalewska wraz z pracownikiem socjalnym KIS panią Iwoną Wiercioch.W tym roku KIS będzie ściśle współpracować z PUP dzięki życzliwości dyrektorów Powiatowego Urzędu Pracy.

Mieszkańców naszego miasta długotrwale bezrobotnych, a szczególnie tych, którzy w PUP zostali zakwalifikowani do III profilu pomocy zapraszamy do uczestnictwa. Szczegółowe informacje w pokoju nr 6 na III piętrze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.