Podaruj swój czas!  

Zapewne każdy z nas zastanawiał się co oznacza bycie wolontariuszem, z czym to się wiąże i dlaczego praca wolontariatu jest tak ważna? Praca wolontariusza to jedna z najwspanialszych form pomocy jaką można sobie tylko wyobrazić. I chociaż angażujemy się bez oczekiwania materialnego wynagrodzenia to korzyści jakie zyskujemy nie jesteśmy w stanie przeliczyć na pieniądze. Nie ma nic piękniejszego od uśmiechu dziecka podczas niesienia mu pomocy czy wdzięczność osoby potrzebującej. Dlatego także z inicjatywy ONZ dnia 5 grudnia od 1986 r. na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza ustanowiony w ramach uznania pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego.

CZYM JEST WOLONTARIAT ?

Wolontariat jest związany przede wszystkim z zajęciami mającymi na celu niesienie pomocy np. pomoc rodzinom w ciężkiej sytuacji, opieka nad osobami starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi, udzielanie się na rzecz organizacji, stowarzyszeń lub fundacji działających charytatywnie na rzecz osób potrzebujących. Pamiętajmy, że wolontariat nie opiera się tylko na pomocy ludziom, ale również zwierzętom! Tak naprawdę nawet jedna godzin poświęcona w tygodniu wystarczy, aby uczynić lepszym i łatwiejszym życie innych ludzi lub zwierząt.

DLACZEGO WARTO BYĆ WOLONTARIUSZEM I KTO MOŻE NIM ZOSTAĆ?

Podejmując się pracy wolontariusza realizujemy ściśle określone i powierzone nam zadania. Pozwalają nam one na zdobywanie doświadczenia, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy. Bycie aktywnym może mieć istotny wpływ na pomoc w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami co zwiększy nasze szanse na zdobycie wymarzonej pracy. Bycie wolontariuszem jest ogromną inwestycją w samego siebie. To dzięki wolontariatowi rozwijamy swoje umiejętności pracy z innymi, takie jak komunikacja czy praca w grupie. Pamiętajmy, że wolontariuszem możemy zostać w każdym wieku, wystarczy tylko abyśmy oddali trochę swojego czasu innym, a dzięki temu będziemy bardziej szczęśliwymi ludźmi. Bycie wolontariuszem nie ma określonych ram czasowych. Można zaangażować się na stałe, albo na chwilę.

JAK NAJŁATWIEJ ZACZĄĆ PRZYGODĘ Z WOLONTARIATEM?

Po pierwsze musimy zadać sobie pytanie w jaką formę wolontariatu chcielibyśmy się zaangażować. Jeśli nie znamy odpowiedzi na to pytanie warto dokonać lokalnych poszukiwań organizacji pozarządowych, które są obok nas i zapoznać się z ich działalnością. W ramach kampanii społecznej realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu „ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM” długofalowym założeniem jest utworzenie Centrum Wolontariatu Mińskiego. Kampania ma za zadanie promowanie wartości, jakie dla wspólnoty miejskiej i jednostki niosą działania społeczne i obywatelskie. Celem realizowanego przedsięwzięcia jest zachęcanie mińszczan do wolontariatu, wywołanie wśród mieszkańców poczucia solidarności i odpowiedzialności za miasto, w którym mieszkają, pracują lub uczą się, a także przełamywaniu stereotypów dotyczących wolontariatu.

Jeśli masz czas, chęci i lubisz pomagać bezinteresownie zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim! To na Ciebie właśnie czekamy!