Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od lipca do września 2021 r. realizował projekt socjalny „Lato Seniora” w oparciu o założenia Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2021-2025. Projekt był skierowany do seniorów z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki. Przeprowadzono działania aktywizujące: Nordic Walking oraz Zdrowy Kręgosłup. Celem powyższych zajęć było promowanie wśród seniorów aktywności fizycznej poprzez aktywizację i edukację prozdrowotną osób starszych, poprawę sprawności fizycznej i psychicznej seniorów. W zajęciach rekreacyjno – sportowych Nordic Walking wzięło udział 32 seniorów, natomiast w gimnastyce Zdrowy Kręgosłup 28 seniorów.

                                                   SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ