Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wychodząc naprzeciw potrzebie zwiększenia oferty wsparcia terapeutycznego ukierunkowanego na osoby dotknięte przemocą w rodzinie, zaprasza do korzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w Miejskim Punkcie Konsultacyjnym „STOP przemocy”.

Oferujemy poradnictwo:
– psychologiczne
– z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– prawne
– rodzinne.

Miejski Punkt Konsultacyjny „STOP przemocy”, prowadzony w ramach projektu socjalnego, działa w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od sierpnia do grudnia 2021r.