Koordynowana przez Fundację po Drugie inicjatywa oraz założenia Kampanii 19 dni przeciwko przemocy krzywdzeniu dzieci i młodzieży mają na celu budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój.

Dzięki nawiązaniu współpracy z Fundacją po DRUGIE, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim posiadał okazję do zachęcania mieszkańców miasta do zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie,  szukania pomocy u specjalistów, informowanie o tym gdzie i jak można tego dokonać.  Kampania miała  również na celu podnoszenie świadomości społecznej i wiedzy o przejawach przemocy w rodzinie, przełamywanie stereotypów na jej temat, promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego.