W dniach 21 – 23 kwietnia 2021 r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim po raz kolejny prowadził akcję wydawania i rozwożenia żywności w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 (FEAD) dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Mińska Mazowieckiego

Wydano łącznie 4100 kg żywności (458 paczek) oraz rozwieziono przy wsparciu Wojsk Obrony Terytorialnej 53 paczki, jednocześnie składamy podziękowania dla Pani porucznik Beaty Noskowicz za szybką i rzetelną pomoc 53 Batalionu Lekkiej Piechoty