Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie informuje

O prowadzonym naborze wniosków

W ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 r.

Finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego 2021 r.

kierowanego do członków rodzin lub

opiekunów, którzy wymagają wsparcia postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi

z orzeczeniem o niepełnosprawności

niekorzystających z innych form usług w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej w tym:

· Usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

· Usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł

Opiekunów dzieci zainteresowanych tą formą wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W RAMACH PROGRAMU POSIADAMY JESZCZE DWA WOLNE MIEJSCA.