Miasto Mińsk Mazowiecki zapewni dojazd do punktów szczepień:

osobom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,

osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego ich miejscu zamieszkania punktu szczepień.

Kontakt sprawie dojazdu na szczepienie pod nr. tel. 666 723 984

czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00-16.00,

środa 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00

Do każdego Punktu Szczepień można dojechać bezpłatną dla wszystkich seniorów komunikacją miejską.

Punkty szczepień w Mińsku Mazowieckim

SP ZOZ – Punkt Szczepień, ul. Kościuszki 9, tel. 609 103 464
Specjalistyczna Przychodnia Medyczna MILMED, ul. Kresowa 65, tel. 690 310 513
Centrum Medyczne COMPLEX-MED, Pl. Kilińskiego 4, tel. 25 740 20 60
Przychodnia Zdrowia CENTRUM, ul. Dąbrówki 52, tel. 516 052 490
Pracownicy Urzędu Miasta nie prowadzą zapisów na szczepienia. Kolejność szczepień dla poszczególnych grup wiekowych i zawodowych wskazana jest w Narodowym Programie Szczepień.

Według harmonogramu Narodowego Programu Szczepień akcja szczepienia powinna rozpocząć się 25 stycznia, jednak uzależnione jest to od terminów dostawy szczepionek do zgłoszonych na terenie miasta punktów.

INFORMACJE na temat szczepień p/covid-19 dostępne są w serwisie rządowym
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja
http://www.minskmaz.mops.pl/pobierz/2943