Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa

w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

w Mińsku Mazowieckim” realizuje Projekt:

„PUNKT WSPARCIA DZIECKA I RODZINY- EDYCJA III”.

Projekt współfinansowany jest ze środków finansowych

Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy:

  • potrzebują pomocy i wsparcia w wychowaniu i rozwoju swojego dziecka,
  • chcą zwiększyć umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych – rodzica, małżonka, partnera,
  • chcą nabyć umiejętności umożliwiające samodzielne rozwiązywanie problemów oraz konfliktów rodzinnych,

do skorzystania z pomocy

PUNKTU WSPARCIA DZIECKA I RODZINY- EDYCJA III

w ramach, którego w roku 2021 oferujemy:

v poradnictwo indywidualne:

· psychologiczne,

· pedagogiczne,

· prawne,

· logopedyczne,

· wychowawcze,

v indywidualne zajęcia reedukacyjne (korepetycje z matematyki, j. angielskiego,

j. polskiego),

v kampanie społeczne „Bądź świadomym rodzicem” i „Ty możesz zostać rodziną wspierającą”,

v zajęcia integracyjne z elementami sportu.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby z terenu miasta Mińsk Mazowiecki do bezpłatnego udziału w projekcie.

Deklaracje uczestnictwa przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim przy

ul. Kościuszki 25 A.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

25 758 22 24, 25 756 31 98.

Termin realizacji projektu: czerwiec 2020 r. – listopad 2022 r.

Dyżury specjalistów obywać się będą

w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny

ul. Piłsudskiego 24