Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowiecki uprzejmie informuje osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej, że w miesiącu lutym 2021 r. będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 (FEAD) według poniższego harmonogramu w dniach:

24.02.2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00

Rejon pracy socjalnej nr 4

Rejon pracy socjalnej nr 5

Rejon pracy socjalnej nr 7

Rejon pracy socjalnej nr 12

25.02.2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00

Rejon pracy socjalnej nr 1

Rejon pracy socjalnej nr 8

Rejon pracy socjalnej nr 10

Rejon pracy socjalnej nr 11

26.02.2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00

Rejon pracy socjalnej nr 2

Rejon pracy socjalnej nr 3

Rejon pracy socjalnej nr 6

Rejon pracy socjalnej nr 9

w magazynie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów przy ul. Piłsudskiego 27 w Mińsku Mazowieckim.

Osoby odbierające żywność zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego (założone maseczki oraz zachowanie 1, 5 metrowej odległości od innych osób).